Хотели

Осигуряването на комфорт и сигурност на всички гости по време на престоя им е може би основната услуга, предоставяна от всеки хотел. Използвайки решението Olock®, гостите не трябва да носят карти или ключове, които лесно могат да бъдат забравени или изгубени. Решението може да бъде свързано с иновативния продукт Biodit Energy®, който предлага подобрено управление на разходите за електроенергия. Тези разходи могат значително да бъдат намалени чрез оптимизирано използване на електрическите уреди във всяка стая на хотела. Околната среда има значение!

Благодарение на WBLS®, BIODIT лесно и бързо се имплементира не само в новопостроените, но и вече съществуващите хотели.

Използвайки системите ни, Вие гарантирано ще подобрите обслужването на гостите във Вашият хотел, което ще доведе и до по – добри икономически резултати за Вашата компания.

Летища

Сигурността се превръща в жизненоважна тема за всеки летищен оператор. Контролът на достъпа до зоните с ограничен достъп, пълната видимост на движението в помещенията на всеки служител или посетител, трябва да отговарят на най-високо ниво на сигурност. Следователно, освен добрите процеси, надеждната физическа защита на място е задължително условие за подобряване на безопасността на летището.

Биометричното решение на BIODIT отговаря на всички изисквания, осигуряващи най-високо ниво на сигурност при контролирането на достъпа.Биометричните сензори обработват между 70 и 80 точки от отпечатъка чрез собствен алгоритъм, който не позволява пренаправянето на отпечатъка в обратен ред. Нашите скенери за пръстови отпечатъци са сертифицирани от FBI, IAFIS и IUS, като по този начин ви помагат да посрещнете постоянно нарастващите изисквания на индустрията.

Здравни и болнични центрове

Във всяка болница, контролиран достъп и сигурност са от съществено значение. Можем да подобрим цялостната организация и да осигурим достъп на пациентите и посетителите само до престоя им в болницата. Биометричните системи предотвратяват възможността на неоторизиран персонал да влиза в забранени зони като хирургически отделения, хранилища за администриране и складове или лаборатории за лекарства.

Индустриални обекти

Индустриалните обекти, следващи оперативните им правила, имат солидна основа за изграждането на по-безопасна и адекватно предпазване от риск на работната среда. Част от тази политика е строг контрол на достъп до помещения, съоръжения, лаборатории, или сървърни помещения. Ограничаването на достъпа на служителите ви до конкретни области, съчетано с точно следене на работното време, представлява добро средство за повишаване както безопасността на обекта, така и ефективността на служителите.

Сгради и офиси

Биометричните системи за контрол на достъп на BIODIT ще осигурят най-високо ниво на сигурност във всяка административна или обществена сграда, осъществявайки по-добър контрол на служителите и управление на достъпа на външни посетители. Безжичните решения за контрол на достъп, правят системата много по-функционална и биха отговорили на нуждите на всеки един клиент.

Банкови и финансови институции

Всички финансови институции трябва да следват изключително тежки изисквания за сигурност. Строг и безкомпромисен контрол на достъпа до зоните с ограничен достъп е жизненоважна част от управлението на риска и контрола на организацията. Устройствата на BIODIT отговарят на тези стандарти за сигурност, които не позволяват на вътрешни или външни нарушители да влизат в зони с ограничен достъп. Биометричното решение също така ще намали драстично риска от измамни действия, извършени от служителите.

Автомобилен

CarSec е специално разработен за автомобилната индустрия. Това е комбинация от иновации и уникална технология. Биометричният продукт предлага изключително високо ниво на защита на автомобила, далеч по-добре от други обичайни решения като авто-аларми или имобилайзери.
Защитата срещу кражба на превозно средство се осигурява чрез идентификация на пръстовите отпечатъци. Системата предпазва автомобила с блокировки, които пречат на стартирането на двигателя, докато пръстовият отпечатък не бъде приет. Вграденият индикатор и звукови сигнали, показват състоянието на системата в случай на идентифициране на пръстови отпечатъци и ще помогнат за програмиране на различни функции. Не са необходими допълнителни устройства като компютри или клавиатури, за да се променят параметрите на системата - трябва само да следвате инструкциите и да влезете в системата за пръстовите отпечатъци. Вие сте вашият ключ!